Labtutorials.org

Magyar/Hungarian

Előszó a magyar kiadáshoz

A blog vezetésével célunk összegyűjteni és elérhetővé tenni mindazokat az alapvető információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztos alapokkal belevághassunk a molekuláris biológiai laboratóriumi munkába.

Az angol nyelvű oldalak után 2013 nyarán belevágunk a magyar nyelvű oldalak elkészítésébe is. Szeretném bemutatni  a labor gyakorlatok magyar változat szerkeszőjét Ozgyin Lillát és a bioinfo anyagok szerkeszőjét Bojcsuk Dórát! Vendég bejegyzéssel Nagy Gergely jelenik meg.

“Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience. –

Az információ nem tudás. A tudás egyetlen forrása a tapasztalat.”

– Albert Einstein

„Dr Bálint Bálint László Magyary Zoltán ösztöndíjasként végezte ezen feladatot. A projekt az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg”.

Tartalom

Ha Ön kutató, vagy egy biológiai kurzus oktatója, és szeretne diákjainak egy olyan online forrást ajánlani, ahol magukévá tehetik a molekuláris biológiai technikák alapjait, A MEGFELELŐ HELYEN JÁR. Sőt, szívesen fogadjuk protokolljaikat, tanácsaikat, ötleteiket és bemutató videóikat is, hogy együtt építhessünk egy átfogó, kiváló kiindulási pontot minden lelkes, leendő ifjú kutatónak!

A blog különleges jellemzője, hogy szerkezete egy web alapú könyvnek felel meg, kombinálva a blogok flexibilitását, a web 2.0 interakciós lehetőségeit, a multimédia szemléltető eszközként való alkalmazását egy könyv struktúrált keretein belül. Ebből a szempontból az előbb leírt szerkezet mindkét Világ legjobbját nyújtja: az információ logikusan strukturált, kulcsszavakkal kereshető, linkek és beágyazott videók segítenek az olvasónak megérteni, kontextusba helyezni az olvasottakat, és mélyebb megértést biztosítani a látottaknak.  Részletesebb leírás a blogról, mint újgenerációs könyvről: itt.

A blogot azon okból kezdtem el szerkeszteni, mert minden szemeszterben legalább öt diák érkezik hozzánk azzal a szándékkal, hogy betekintést nyerhessen a molekuláris biológiai laboratóriumi munkába túl az egyetemi tananyag elsajátításán. Minden hallgató, aki a vezetésemmel szerzett laboratóriumi tapasztalatot akár tudományos diákkörös hallgatóról vagy szakdolgozóról volt szó, ugyan azokon az alapvető lépéseken haladt végig betanulási fázisa alatt. Mivel a módszer eddig igen sikeresnek mutatkozott, szeretném folytatni ezt a trendet kiegészítve azzal, hogy ezen blogon keresztül írásos formában elérhetővé tesszük és fejlesztjük a részletes kísérletes protokollokat, valamint videókat készítünk az alapvető lépésekről.

Laboratóriumunkban a következő lépéseken haladunk végig a labortechnikai betanulás fázisában:

I. BEVEZETŐ RÉSZ:

 1. Biztonsági szabályok és előírások a laboratóriumban.
 2. A laboratóriumi jegyzőkönyv vezetésének szabályai.
 3. Hogyan kezeljük a kísérlet során, illetve a laboratóriumban keletkező egyéb hulladékokat?
 4. Milyen típusú vizeket használunk?
 5. “Méretek a biológiában”.
 6. Egy molekuláris biológiai laboratórium alapvető műszerei.
 7. Hogyan építsünk mikroszkópot mobiltelefonból? (lásd: Wired Science)
 8. Folyadékkezelés pipetták használatával.

II. ALAPOK EGY MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI LABORBAN:

 1. Hogyan előzhetjük meg a biológiai mintánk degradálódását RNS, DNS illetve fehérjék esetén?
 2. DNS tisztítási módszerek.
 3. RNS tisztítási módszerek.
 4. A kinyert DNS és RNS minőségi kontrollja – NanoDrop.

III. EGYÉB GYAKRAN HASZNÁLT ALAPTECHNIKÁK:

1. Plazmidokkal végzett munkák:

 • Transzformálás
 • Bakteriális kultúrák készítése
 • Plazmid tisztítás
 • Restrikciós analízis (Restrikciós Enzimek)
 • Gélelektroforézis

2. Sejttenyésztő laboratóriumban végzett munkák:

 • Sejttenyésztési alapok
 • Mi számít “sterilnek” sejttenyésztő körülmények között?
 • Letapadó és úszó sejtkultúrák
 • Sejtek passzálása (átoltás, szubklónozás)
 • Sejtszámolás

3. Transzfekció:

4. PCR:

IV. GENOMI BIOINFORMATIKA ALAPOZÓ

V. HALADÓ TECHNIKÁK:

A laboratóriumunkhoz kapcsolódó haladó kísérleti technikákhoz a protokollok gyűjtése és optimalizálása folyamatosan zajlik, így később kerülnek bemutatásra. Tervezzük az újgenerációs szekvenálás és a részben ahhoz köthető kromatin-szintű vizsgálatok bemutatását.

 

„Dr Bálint Bálint László Magyary Zoltán ösztöndíjasként végezte ezen feladatot. A projekt az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg”.

 1. I read a lot of interesting posts here. Probably you
  spend a lot of time writing, i know how to save you a lot of time,
  there is an online tool that creates unique, SEO friendly posts in minutes,
  just search in google – laranitas free content source

Leave a Reply to Howard Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: